A, Á Ács Ferenc (1876–1949) festő
Ádám Zsigmond (1913–1994) pedagógus, költő, műfordító, nyelvész
Ion Agârbiceanu (1882–1963) író
Albach Géza (1829–1900) Kolozsvár polgármestere 1886–1898 között
Ámon Ottó (1879–1921) hírlapíró
Andrási Márton (1912–1975) színész
Andrásofszky Tibor (1914–1978) idegsebész, szakíró
Teodor Angheluță (1882–1964) matematikus
Antal Dániel (1901–1972) mezőgazdasági akadémiai tanár
Apáczai Csere János (1625–1659) enciklopédikus, pedagógus, író és felesége, Aletta van der Maet
Argay György (1893–1974) evangélikus püspök
Asztalos István (1909–1960) novellista, szerkesztő
Asztalos Pál (1816–1849) képviselő, kormánybiztos
Asztalos Sándor (1908–1981) jogász, jogi szakíró
B Bajor Andor (1927–1991) író, humorista
Balló Áron (1967–2006) újságíró
Balogh Dezső (1930–1999) nyelvész
Balogh Edgár (1906–1996) újságíró, szerkesztő, emlékíró, egyetemi tanár
Balogh Endre (1881–1925) író
Barcsay Domokos (1848–1913) főrendiházi tag, író
Bardócz Sándor (1817-1892) minorita lelkész, az aradi vértanúk gyóntatója
Dr. Barra Imre (1799–1854) orvos, a Barra-cseppek feltalálója
Bartalis János (1893–1976) költő, a szabad vers erdélyi meghonosítója, főgondnok
Bartók György (1845–1907) református püspök
Bágyuj Lajos (1920–1985) műemlék-restaurátor
báró Bánffy Ernő (1850–1916) az Erdélyi Gazdasági Egyesület elnöke
gróf Bánffy György (1746–1822) Erdély főkormányzója
báró Bánffy György (1853-1889) Kolozsvár legkedveltebb nótaszerzője
gróf Bánffy Miklós (1873–1950) író, politikus
Bege Antal (1962–2012) matematikus
Augustin Bena (1880–1962) zeneszerző
Id. Benczédi Sándor (1912–1998) szobrász
Berde Áron (1819–1892) jogász
Berde Mária (1889–1949) regényíró, költő
laborfalvi Berde Mózsa (1815–1893) kormánybiztos, alapítványtevő, 48-as országgyűlési képviselő
Bereck György (1668–1720) orvos
gróf Bethlen Domokos (1810–1866) császári kamarás
gróf Bethlen Gergely (1812–1867) Bem hadsegéde, Garibaldi tábornoka
Gaetano Biasini (1790–1847) vívómester, vállalkozó, valamint fiai, Biasini Domokos (1821–1895) nagykereskedő és Biasini Sándor (1836–1915) kereskedő
Bilinszky Lajos (1868–1940) pápai prelátus, a nagyszebeni katolikus tanítóképző igazgatója
Bíró Béla (1839-1905) apát kanonok
Bíró Vencel (1885–1962) történész
Birtalan Ákos (1962–2011) politikus, egyetemi oktató
Bodor András (1915–1999) történész
létzfalvi Bodor Pál (1773–1828) pomológus
Bodor Péter (1788–1849) ezermester
Boér Lászlóné (1914–2000) pedagógus
Bölöni Farkas Sándor (1795–1842) amerikai utazó, útleíró, a reformkori eszmék harcosa
Dr. Brandt József (1838–1912) orvos, sebésztanár, a vaskorona rend lovagja
Brassai Sámuel (1800–1897) enciklopédikus, az utolsó erdélyi polihisztor
Bretter György (1932–1977) esztéta, filozófus, kritikus
Brósz Irma (1911–1976) festő
Dr. Octavian C. Buracu (1932-1995) geológus
C Aurel Ciupe (1900–1988) festő
Cs Csanádi Pál (1572–1636) unitárius püspök
Csendes Zoltán (1924–1959) statisztikus
Csép Sándor (1938–2013) újságíró, tévészerkesztő
Cs. Gyimesi Éva (1945–2011) Pulitzer-díjas irodalomtörténész
Csiszár Sámuel (1792–1852) református lelkész
D Constantin Daicoviciu (†1973) történész
Dankanits Ádám (1932–1977) történész
Darkó László (1924–1970) festő
Dáné Tibor (1923–2006) író
Debreczeny Márton (1802–1851) bánya- és kohómérnök, eposzíró, költő
De Gerando Antonina (1845–1914) pedagógus, író, a kolozsvári felsőbb leányiskola első igazgatója
Delly-Szabó Géza (1883–1961) zeneszerző
Denderle József (1911–2002) történész
Gheorghe Dima (1847–1925) zeneszerző
Dimién Pál (1655–1720) orvos
Dobri János (1914–1990) református lelkipásztor, cserkészvezető
Dóczyné Berde Amália (1886-1976) festő, Kalotaszeg megörökítője
Dózsa Endre (1857-1944) regény író, alispán
Dsida Jenő (1907–1938) költő
E, É Ecsedi Kovács Gyula (1839–1899) színész
Eisikovits Mihály Miksa (1908–1983) zeneszerző
Dr. Éltes Károly (1837-1890) apát kanonok, plébános
Engel Károly (1923–2002) műfordító, bibliográfus
Enyedi György (1555–1597) unitárius püspök
gróf Esterházy Kálmán (1830–1916) 1848-as honvéd huszár, Kolozsvár főispánja, valamint felesége, Bethlen Paulina (1833–1925)
Dr. Erdő János (1913-1996) unitárius püspök, egyháztörténész
gróf galánthai Esterházy Miguel (1825–1923) 48-as honvédtiszt
Éjszaki Károly (1818–1907) mérnök, drámaíró
E. Szabó Ilona (1924–1993) rajztanár, művészetkritikus, Engel Károly felesége
F Faragó Pál (1886–1970) sakkfeladványszerző, sakkvégjáték olimpiai bajnoka 1936-ban, főmérnök
Farkas Lajos (1841–1921) jogász
Farkas Ödön (1851–1912) zeneszerző
harasztkereki Ferenczy Júlia (1909-1999) festő
Finály Henrik (1825–1898) történész
Milan Alexandru Florian (1937–2004) festő
Fülöp Antal Andor (1908–1979) festő
G Gaál Gábor (1891–1954) író, esztéta, a Korunk szerkesztője
Gálffy Mózes (1915–1988) nyelvész
Gáll Ernő (1917-2000) filozófia professzor, esszéíró, a Korunk főszerkesztője
Geiser Antal (1785–1879) Erdélyi főmérnöke
Genersich Antal (1842–1918) patológus, egyetemi tanár
Gergely Jenő (1896–1974) matematikus
báró Ioannes Fabritius de Gladis (1676-1750) császári ezredes, Kolozsvár katonai parancsnoka, a Lutheránus sírkert adományózója
Groisz Gusztáv (1811–1874) Kolozsvár főbírája
Groisz Gusztáv (1840–1899) jogász, egyetemi tanár
Gy Dr. Gyarmathi Sámuel (1751–1830) orvosprofesszor, nyelvész, a finnugor nyelvészet egyik megalapítója
György Lajos (1890–1950) irodalomtörténész
Gyulafehérvári Szabó Béla (1905–1985) fametsző, grafikus
H Haller Károly (1836–1911) jogász, egyetemi tanár
Halmos György (1915–1985) zongoraművész, egyetemi tanár
Teodor Harșia (1914–1984) festő
Herédi Gusztáv (1925-1997) újságíró, szerkesztő
Herepei Gergely (1807–1859) mérnök, református lelkész-esperes, szónok, költő
Hepei János (1891–1970) művelődéstörténész, jelképes sír
Hervay Gizella (1934–1982) költő
Hintz György (1840–1890) gyógyszerész
Hirschler József (1876–1936) kolozsvári főesperes, neves művészettörténész, a Marianum alapító igazgatója
Hobán Jenő (1912–1965) költő, műfordító
Horváth Béla (1927–1981) színész
I Emil Isac (1886-1954) író, költő, publicista, Ady Endre barátja
J Jakab Elek (1820–1897) történész, levéltáros, Kolozsvár krónikása
Dr. Jancsó Elemér (1905–1971) irodalomtörténész
Jancsó Pál (1761–1845) színész
Jánky Béla (1931–2009) költő, műfordító, közíró
Dr. Janovics Jenő (1872–1945) színész, rendező, színigazgató, felesége Poór Lili
P. Jánossy Béla (1883–1945) író, költő
Jeney Ádám (1928-1957) filmoperatőr
Dr. Jordáky Lajos (1913–1974) történész, író, szociológus
báró Jósika Miklós (1794–1865) író, a magyar romantikus történelmi regényírás atyja
Józan Miklós (1869–1946) unitárius püspök, költő
Józsa Béla (1898–1943) költő
Carlo Justi (1768–1808) főépítész, mérnök
K Kabdebó Duci (1898–1974) operettprimadonna
Kacsó Sándor (1901–1984) novellista, regényíró, szerkesztő
Karácsonyi Ferenc (1941-1971) zongoraművész
Kanitz Ágoston (1843–1896) botanikus
Kántor Lajos (1890–1966) pedagógus, filológus, tankönyvíró
Kecskeméthy István (1864–1938) orientalista, műfordító, szerkesztő, közíró
Kelemen Lajos (1877–1963) Erdély történetírója, levéltár igazgató, egyházi főgondnok
Kéler Ilona (1860–1880) színész
Kende János (1881–1958) művészeti író
gróf Kendeffy Ádám (1796–1834) szabadelvű főúr, ellenzéki politikus, sportoló
Keresztes Kálmán (1887–1980) szobrász
Kiss Elek (1888–1971) unitárius püspök, teológiai író
Kiss Ernő (1914–1990) matematikus
Kiss Géza (1882–1970) jogtörténész
Kiss Jenő (1912-1995) költő, műfordító, szerkesztő
gróf Kornizs Zsigmond (1824–1854) utazó, amatőr fotóművész, az erdélyi fényképészet egyik úttörője
Koós Zsófia (1916–1990) színésznő
Kós András (1914-2010) szobrász
Kós Balázs (1912–1967) mezőgazdász, egyetemi oktató
Kós Károly (1883–1977) építész, író, irodalomszervező, grafikusművész
Kósa Huba Ferenc (†1984) szobrász
Kovács Dezső (1866–1935) író, kritikus, szerkesztő
Kovács György (1910-1977) színész
Kovács Ildikó (1927–2008) bábszínházi rendező, szakíró
Kovács István (1920–1995) labdarúgó, edző
Kovács Kálmán (1911–1984) matematikatanár
Kovács Nemere (1942–2003) újságíró, közíró
Kovásznai Péter (1617–1673) református püspök, II. Rákóczi György udvari papja
Köpeczi Sebestyén József (1878–1964) heraldikus
újtorday Kőváry László (1819–1907) történész, szerkesztő
Kriza János (1811–1875) költő, a "Vadrózsák" összeállítója, unitárius püspök
Krizsó Kálmán (1889–1978) nyomdász
gróf Kuun Géza (1838–1905) orientalista nyelvész, történész, belső titkos tanácsos
L Láday István (1873–1936) jogász
Lám Béla (1892–1973) költői lelkű mérnök, műszaki szakíró, emlékíró, Csinszka egykori vőlegénye
László Dezső (1904–1973) társadalomtudományi és egyházi író, szerkesztő, református lelkész, nagyhatású szónok, képviselő
László Endre (1914–1964) jogász, újságíró, turisztikai író
László Ferenc (1910–1992) jogász, szerkesztő
László József (†1878) színész
gróf Lázár István (1864–1920) Brassó vármegye főispánja
Lengyel Dániel (1815–1884) orvos
Létay Lajos (1920–2007) költő, író
Lőrinczi Ferenc (1884–1953) tankönyvíró
M Mihai Macrea (1908–1967) történész
Maksay Albert (1897–1971) a református teológia tanára
Márkos Albert (1914–1981) zeneszerző, főiskolai tanár
Markos András (1920–1974) levéltáros, szociológus
Márkos András (1919–1972) szobrász
Maros Dezső (1920–2011) gépészmérnök
Dr. Martin Lajos (1827–1897) matematikus, feltaláló, a Magyar Tudományos Akadémia tagja, a repülés úttörője, 48-as honvéd
Márton Gyula (1916–1976) nyelvész
Marton Lili (1914-2000) író
Mátyás Mátyás (1888–1956) sebész-nőgyógyász
Mauksch Tóbiás (1727-1802) gyógszerész, szenátor
Maurer I. Gyula (1927–2012) matematikus
Melka Vince (1834-1911) tájképfestő
Meltzl Hugó (1846–1908) irodalomtörténész
Merza Gyula (1861–1943) armenológus, utazó
Méhes Sámuel (1785–1852) tanár, nyomda- és laptulajdonos, író, szerkesztő
Ștefan Meteș (1886–1992) történész
Teodor Mihali (1859–1934) ügyvéd, az 1892. évi román memorandum egyik aláírója
Mike Sándor (1795–1867) történész
gróf hídvégi Mikó Imre (1805–1876) történész, művelődéspolitikus, mecénás, Erdély Széchenyije
Mikó Imre (1911–1977) esszéíró, szerkesztő, író-politikus, jogász
Misztótfalusi Kis Miklós (1650–1702) európai-hírű betűmetsző, nyomdászmester, író
Moldován Gergely (1845–1930) etnográfus, irodalomtörténész
Moll Elemér (1886–1955) építészmérnök
N Nagy István (1904–1977) író
Nagy István (1907–1983) karmester
Nagy Kálmán (1939–1971) nyelvész, műfordító
Nagy Miklós (1913–1988) agrármérnök, mezőgazdasági szakíró, szerkesztő
Nagy Péter református püspök
Néb Mária (1799–1884) színésznő
Ny Nyárády Erazmus Gyula (1881–1966) botanikus
Nyulas Ferenc (1726–1808) orvos, kémikus
O, Ó Óváry Elemérné Purjesz Olga (1881–1944) szalonszervező
P Paget János (1808–1892) orvos, utazó, Bem József szárnysegéde, valamint felesége, Wesselényi Polixénia (1801–1878)
Pákey Lajos (1853–1921) építész
Pál Árpád (1929–2006) matematikus
Páll Árpád (1927-1997) költő, újságíró, színikritikus
Dr. Parádi Ferenc (1906-1992) gyógyszerész, temetőkutató
Parádi Kálmán (1842–1902) zoológus
Pataki István (1640–1693) református pap, II. Apafi Mihály nevelője
Pataki József (1908–1993) történész
Pataki Sámuel (1765–1824) királyi tanácsos
Pergő Celesztin (1784–1858) színész
Péterfi István (†1978) botanikus
Poór Lili (1886-1962) tragika, színészpedagógus
Pósta Béla (1862–1919) régész, történész
Dr. Purjesz Zsigmond (1846-1918) belgyógyász
Puskás Lajos (1901–1982) tanár
R Emil Racoviță (1868–1947) szpeleológus, biológus
Reményik Sándor (1890–1941) költő
Réthely Ödön (1881–1951) színész
Raluca Ripan (1894–1975) kémikus, a Román Akadémia tagja
Ruzitska Béla (1867–1942) vegyész
Ruzitska György (1789–1865) zeneszerző, színházi karmester
S Salamon János (1825–1899) cigányprímás, Bem József tábori muzsikusa
Sámi László (1817–1881) történész, publicista, Kossuth titkára
Sándor Imre (1877–1930) heraldikus, genealógus
Sárkány Lajos (1860–1929) gimnáziumi igazgató
Schilling Lajos (1854–1921) történész
Sebesi Samu (1859-1930) népszerű novellista és színműíró
Seprődi János (1874–1923) zenetudós
Sigmond Elek (1810-1877) Kolozsvár egyik első gyárosának mauzóleuma
Somodi István (1885–1963) atléta, sportújságíró
Dominic Stanca (1892–1979) nőgyógyász, író
Sz Szabédi László (1907–1959) költő, irodalomtudós, dramaturg, nyelvész
Szabó György (1920–2011) klasszika-filológus, irodalomtörténész
Szabó Károly (1824–1890) történész
Szabó T. Attila (1906–1987) nyelvész, szótárszerkesztő
Dr. Szádeczky-Kardoss Gyula (1860–1935) geológus, mineralógus, egyetemi tanár, Vlegyásza- és Hargitakutató
Dr. Szádeczky-Kardoss Lajos (1859-1935) a székelyek történetírója
Szász Domokos (1838–1899) református püspök, egyházi író, szerkesztő
Szegő Júlia (1893–1987) zenei szakíró, Bartók-kutató
Aranyosrákosi Székely Sándor (1797–1854) unitárius püspök, költő, eposzíró
Szenczi Molnár Albert (1574–1634) szótárszerkesztő, bibliafordító, zsoltárköltő
Szentábrahámi Lombard Mihály (1683–1758) unitárius püspök
Szentgyörgyi István (1842–1931) színész, rendező
Szentimrei Jenő (1891–1959) költő, író, kritikus, szerkesztő, színháztörténész
Szentiváni Mihály (1813–1842) népies költő, író, publicista
Szerváciusz Károlyné (1876–1928) Szerváciusz Jenő édesanyja
Székelyné Ungár Anna (†1865) színésznő
Szilágyi Domokos (1938–1976) költő, műfordító, felesége Hervay Gizella (1934–1982) költő és a gyermekük Szilágyi Attila (1961-1977)
Szolnay Sándor (1893–1950) tájkép- és portréfestő
Szombathelyi Béla (1858–1881) színész
Szopos Sándor (1881–1954) festő
Szotyori Nagy Géza (1916-1978) író, műfordító, sportoló
Szvacsina Géza (1849–1917) Kolozsvár polgármestere
T csíkmadéfalvi Tamás András (1784–1849) honvéd alezredes, vértanú
Tavaszy Sándor (1888-1951) filozófus, teológiai tanár
Téglás Gábor (1878-1906) költő
Terhes Gyula (1882-1945) nyomdászmester, városi tanácsos
Tessitori Nóra (1887-1969) szavalóművész
Tompa János (1866–1922) városi főorvos
Tonk Sándor (1947–2003) történész
Tóth Elek (1873–1948) színész
Tőkés Elek (1955–2009) magyartanár
Trefán Leonárd (1874–1945) ferences házfőnök, nagyhatású szónok, a Szent Bonaventura-nyomda alapítója
Tulogdy János (1891–1979) földrajzprofesszor, barlangkutató
Tunyogi Csapó József (1789–1858) jogász, a református kollégium rektora
T. Tóth Sándor (1913–2007) matematikatörténész
U, Ú Újfalvi Sándor (1792–1866) emlékíró, vadász
V Vadász Zoltán (1926–1989) színész, előadóművész
Vályi Gábor (1844–1926) jogász
Vályi Gyula (1855–1913) matematikus
Vámszer Géza (1896–1976) rajztanár, grafikus, néprajzkutató
Vámszer Márta (1927–2000) nyelvész
Vásárhelyi János (1888-1960), református püspök, író
Venczel József (1913–1972) társadalomkutató, író
Veres Ferenc (1832–1916) fényképész
Versényi György (†1918) költő, pedagógus
Teofil T. Vescan (1913–1963) fizikus, egyetemi tanár
W Walter Gyula (1892–1965) költő, szerkesztő
gróf Wass Otília
X Id. Xántus János (1888–1962) földrajztanár, író, felesége Paull Aranka tanársegéd
Ifj. Xántus János (1917–1982) természettudós, író
Z Zilahi Erzsébet (Ady szerelme) (†1954)